Bảo vệ môi trường Khu Công nghiệp Thanh Bình, Chợ Mới
10:49, 28/10/2022
Chiều 27/10, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo về công tác bảo vệ môi trường Khu Công nghiệp Thanh Bình.