Chợ Mới: Tổng kết Đề án số 07 của BTV Tỉnh ủy
14:25, 23/09/2022
Sáng 22/9, Huyện ủy Chợ Mới tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án số 07-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy Bắc Kạn về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017- 2022”.